Behandlingsupplägg


När du väljer att träffa mig som fytoterapeut för en konsultation kommer upplägget se ut ungefär så här:

Inför att vi ses

Det börjar med att du hör av dig för att boka en tid för ett nybesök.

Kanske hör du av dig för att du önskar uppleva mer energi, kunna röra dig friare och starkare, eller hitta ett sätt att känna dig lugnare. Kanske känner du obehag i magen, oro eller rastlöshet, är utmattad eller på väg däråt, har högt blodtryck, får återkommande infektioner, upplever värk i leder eller har smärtsam menstruation. 

Det kan handla om mer eller mindre akuta situationer, eller att du skulle vilja öka ditt generella välmående.

Inför vårt första möte skickar jag ett test till dig med några frågor via mejlen. Testet ger mig en indikation om din generella konstitution.

När vi ses

Vi ses för en grundlig analys om vad du söker för, hur ditt liv sett och ser ut, och pratar om hur du skulle vilja må.

Under analysen kommer jag lyssna till dina symtom som en förmedlare – någon som vill säga något, med fokus på bakomliggande orsaker. Samtidigt tittar vi på hur vi kan lindra eller läka symtomen. Om det är en akut situation lägger vi först fokus där.

Vi lägger upp en plan för att stötta och stärka din kropps naturliga läkande processer och hitta dina allierade växtvänner. Som komplement till medicinska örter och växter jobbar jag även med vitaminer, mineraler, kost och livsstil. 

Kanske kommer du behöva göra vissa förändringar i livet för att möta växterna halvvägs. För att på så vis ge växterna större möjlighet att hjälpa dig.

I planen tar vi hänsyn till vad som passar in i ditt liv just nu och kollar på eventuella behov för support.

Uppföljning

Två till tre veckor efter att vi setts har vi en kortare uppföljning via sms, mejl eller telefon.

Beroende på din situation och vad du söker för bokar vi in att ses för uppföljning en till två månader efter första besöket. Vi går igenom hur det har fungerat för dig och gör eventuella justeringar i planen. Vi ses för ytterligare uppföljning enligt plan och behov.

När det inte finns möjlighet att ses fysiskt hörs vi över videosamtal, telefon eller mejl.