Donationsbaserat


Växa med Vilt har en donationsbaserad prissättning. Det innebär att samtliga priser är förslag och du betalar ditt upplevda värde. Betalning kan även ske genom utbyte av tjänst eller andra medel än pengar.

Nybesök
60-90 minuter.
Inför ett nybesök skickar jag ett test med frågor via mejlen. Två till tre veckor efter vårt första möte ingår en uppföljning via sms, mejl eller telefon på 10-15 minuter.
Föreslagen donation: 950 SEK

Återbesök – längre
50-60 minuter.
Under återbesöket följer vi upp hur rekommendationerna fungerar och gör eventuella justeringar.
Föreslagen donation: 750 SEK

Återbesök – kortare
20-30 minuter.
Under återbesöket följer vi upp hur rekommendationerna fungerar och gör eventuella justeringar.
Föreslagen donation: 450 SEK

Kortare uppföljning via sms eller mejl
Per donation.

Gröngölingsförslag: Under diplomering och innan certifiering är föreslagna donationer lägre, kontakta mig för att veta mer.