Donation


Växa med Vilt har en donationsbaserad prissättning. Det innebär att samtliga priser är förslag och du betalar ditt upplevda värde. Om det känns svårt eller ovant för dig med donation får du gärna höra av dig med frågor.

Nybesök
Vi ses i 60-90 minuter.
Inför ett nybesök skickar jag ett test med frågor via mejlen. Testet ger mig en indikation om din generella konstitution. Två till tre veckor efter vårt första möte ingår en uppföljning via sms, mejl eller telefon på 10-15 minuter.
Föreslagen donation: 950 SEK

Återbesök – kortare
Vi ses i 20-30 minuter.
Under återbesöket följer vi upp hur rekommendationerna fungerar och gör eventuella justeringar.
Föreslagen donation: 450 SEK

Återbesök – längre
Vi ses i 50-60 minuter.
Under återbesöket följer vi upp hur rekommendationerna fungerar och gör eventuella justeringar.
Föreslagen donation: 750 SEK

Kortare uppföljning via sms eller mejl
Ingår i besöken. Om du önskar är du välkommen att donera det som känns rätt och bra för dig.

Finns som presentkort! Ge bort en växtmedicinsk konsultation som present.