Irisdiagnostik


Ögonen hjälper oss inte enbart med att ta in vad som händer utanför oss, de kan även ge oss en inblick in i kroppen.

Vi har över en miljon nervfibrer sammanlänkande i våra ögon. I varje nervtråd finns det bindväv, kärl och nerver som är kopplade med resten av kroppen. Det finns sammankopplingar i ögat med vårt autonoma nervsystem och pupillkanten är i direktkontakt med nerverna i vår ryggrad. Flera av våra kranialnerver är kopplade till ögat och ögonvitan är en förlängning av hjärnhinnan dura mater som täcker hela hjärnan och ryggmärgen.

Mycket tyder på att ögat via nervsystemet står i förbindelse med våra inre system och organ.

Att förebygga med irisdiagnostik

Våra gener påverkas till en stor utsträckning av vår livsstil, vilket är ett forskningsfält som kallas epigenetik. Det innebär alltså att vi kan påverka vårt arvsanlag. 90% av all hälsoproblematik orsakas av oss själva, hur vi tar hand om oss. Det är goda nyheter!

Genom att veta mer om våra nedärvda förutsättningar kan vi också veta var vi bör lägga vårt fokus och hur vi kan jobba förebyggande. Här kommer irisdiagnostiken in.

Om du tittar närmare i din iris kan du se olika tecken och mönster. De visar på dina genetiska styrkor och svagheter, som du har med dig tre till fyra generationer bakåt. Till exempel kan vi se svagare områden i kroppen dit bakterier, virus och miljögifter gärna söker sig. Vi kan även se tendens till problematik med blodsockret och utsatta organ.

Se vad som är på gång i kroppen

Till skillnad från irisen så visar ögonvitan på patologi och vad som är på gång i kroppen i dagsläget. Blodkärlen i ögonvitan kommer till på grund av stagnerat flöde i organen. Kärlen kan ge hänvisningar om bland annat störningar i cirkulationssystemet, besvär i ämnesomsättningen och tendenser till tumör.

Det går att se i vilka organ och vävnader problematiken börjar, spridningen mellan organ och i vilken omfattning. Kroniska tillstånd som utvecklas i kroppen kan ibland ses i ögonvitan flera år innan en får symptom.

Välkommen på irisdiagnostik

Under en irisdiagnostik tittar jag på din iris, pupill och hornhinna. För att skapa mig en helhetsbild inkluderar jag även scleran (ögonvitan med blodkärl), konjunktivan (bindhinnan som klär insidan av ögonlocken) och området kring ögonen. Det ger mig en uppfattning om arvsanlag och vad som är på gång i kroppen.

Efter konsultationen får du rekommendationer baserat på din konstitution samt specifika rekommendationer för din nuvarande situation. Du får även en uppförstorad, detaljrik digital bild på din iris.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar boka en tid!


Emma Viola Palmér är Comprehensive Certified Iridologist genom International Iridology Practitioners Association (IIPA).