Örtterapi


I växtriket finns fytoämnen där dagens västerländska läkemedel har sitt ursprung. Det vackra med medicinska växter är att de jobbar med kroppen, för att stötta och stärka kroppens naturliga läkande process. Växtmedicinska behandling ger även sällan upphov till andra sjukdomar genom biverkningar.

Konsultation för din naturliga läkande process

Det är när vi använder växter som hjälper oss med symtomen, de underliggande orsakerna och samtidigt balanserar vår generella konstitution som vi får en effektiv behandling som läker på djupet.

För att ge växterna och oss själva en ärlig chans till läkning behöver vi möta växterna halvvägs. Det innebär att vi även går igenom kost, näring och livsstil under konsultationen.

Konventionell (västerländsk) medicin eller naturmedicin?

Konventionell medicin (den etablerade sjukvården i Sverige) och läkemetoder som örtterapi och homeopati kompletterar varandra. Jag anser att det inte finns något som är rätt i alla lägen och skulle gärna se ett samarbete mellan sjukvården och alternativa behandlingar.

Inom örtterapin jobbar jag individspecificerat med en helhetssyn och ett hälsofokus, för att bota underliggande patologi, förebygga potentiella senare sjukdomar och för att må så bra vi kan. I dagsläget är mer än 80% av alla sjukdomsorsaker i Sverige kroniska livsstilssjukdomar. Tillsammans med irisdiagnostik kan vi förstå mer om våra genetiskt ärvda styrkor och svagheter, för att jobba förebyggande med individuell precision.

Vanliga anledningar att behandla med örtterapi

Du kan träffa mig för mer eller mindre akuta situationer, eller för att öka ditt generella välmående. Till exempel för att du:
– önskar uppleva mer energi och känna dig starkare
– lättare vill komma ner i varv
– känner obehag i magen, har matsmältningsproblem
– misstänker eller har fått diagnosen IBS eller SIBO
– har oro eller ångest
– har sömnsvårigheter
– upplever det svårt att fokusera
– är utmattad eller på väg däråt
– får återkommande infektioner eller huvudvärk
– har högt blodtryck, cirkulationsstörningar, hjärtklappningar
– har hudbesvär som eksem, psoriasis eller akne
– får återkommande urinvägsinfektioner
– känner värk i leder
– har svårighet med andningen, allergi eller astma
– har smärtsam menstruation
– upplever besvär under klimakteriet
– önskar en ökad balans i livet

Du har även möjlighet att göra ett matintolerans test för IgG antikroppar på plats hos mig, med svar inom 45 minuter. Vi testar de 59 vanligaste livsmedlen i Skandinavien. Läs mer om testet.

Välkommen på en örtterapeutisk konsultation

Det känns oftast tryggare när en vet vad man kan förvänta sig av en konsultation, innan man bokar. Jag har skrivit om hur jag lägger upp en konsultation inför att vi ses, under och efter vårt möte. Det är också ett sätt för dig att känna in om detta är något för dig.

Läs ett exempel på hur jag jobbar med den bakomliggande patologin för att läka holistiskt med växter vid eksem.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar boka en tid!