Kategorier
Växa med Vilt

Vad händer i oss om vi inte äter mat som kan skapa nytt liv?

Något utanför oss blir oss.

Är vår möjlighet att känna oss levande och kanske till och med skapa nytt liv beroende av mat som kan skapa nytt liv?

För perspektiv så börjar jag stort

Vi är en del av evolutionen. En del av universums resa som sägs ha skapats för 13,8 miljarder år sedan med Big Bang. Solen föddes, månen, vår planet, organismer började skapa förutsättningar för oss att växa fram. 

Vi har vuxit fram ur naturen och vi utvecklas tillsammans med naturen. 

Vår ämnesomsättning gör något som inte var oss till oss

Det vi äter blir en del av oss och det är också en del av evolutionen. Vi har något utanför oss, vi äter det, det blir en del av oss. Maten vi äter bygger vår kropp och påverkar vårt medvetande. Vi använder näringen och de medicinska föreningarna för vårt immunförsvar och välbefinnande. Enligt forskning påverkar det vi äter även vad för beslut vi fattar.

Dom flesta av oss äter grödor från fröer som är kultiverade och modifierade (kallas hybrider och benämn ofta som F1). Vårt industriella jordbruk domineras av kultiverade och modifierade grödor och det är ofta vad som säljs till hemmaodlare. Att växa snabbare, se likadana ut i färg och storlek och smaka sötare är några av anledningarna. Fröerna är ofta steriliserade eller kommer vara betydligt mindre kraftfulla i kommande generation. 

Ett betydligt färre antal fröer som odlas kallas öppet pollinerade och kulturarvsväxter. Genetiskt blir dessa mer olika och växterna tillåts att långsamt anpassa sig till lokala förhållanden och förändringar i klimatet. Pollinering sker naturligt av insekter, fåglar eller vind och växterna producerar fröer som kan ge liv åt nya plantor. 

Vilda ätbara växter bevakar konstant sin omgivning och reagerar på klimatförändringar, hot från rovdjur och insekter genom att producera ämnen som dom använder för att skydda sig själva. Dom använder komplexa återkopplingsslingor och varierar i antalet och kombinationen av fytokemikalier som dom producerar och lägger i enskilda fröer för att säkra kommande generation. Studier visar att vilda växter inte bara är mer näringsrika utan även genetiskt starkare än kultiverade och modifierade växter. 

Föreställ dig skillnaden

Mat som kan skapa nytt liv.

Mat som inte kan skapa nytt liv.

Informationen vi får i oss är helt olika. Vad kan det göra med oss, vad är effekten av att äta mat som inte kan skapa liv?

Liv behöver liv för att överleva, för att frodas och utvecklas.

Kan det göra att vi inte känner oss lika levande?

Kan det förändra vår förmåga att skapa nytt liv?

Ta del av den skapande kraften

Jag tror att vi enklast kan få momentum om vi börja med vad vi redan vet eller känner oss bekväma med, samtidigt som vi regelbundet riktar uppmärksamhet till vad som händer i oss.

Kanske kan nedan fungera som riktlinjer:

1) Vi vill ha mat som är i sitt naturliga tillstånd, som inte har bearbetats kemiskt eller tillverkats med konstgjorda substanser. Alltså, ta bort så mycket processad mat som möjligt.

2) Det vi generellt önskar är lokalt och ekologisk. Har du möjlighet att handla i butiker som redan gjort urvalet så gör du det enklare för dig. Kolla var din mat kommer ifrån och hur den är producerad.

3) Introducera vilda ätbara och medicinska växter. Börja med att lägga till eller ersätta några gröna blad i salladen eller grytan med ett par maskrosblad, kirskål eller löktrav. Lägg någon ätbar blomma som viol eller tusensköna på toppen.

4) Rikta uppmärksamheten till kroppen genom att känna in din puls innan och under du äter, kika här om du är nyfiken och vill veta mer.


Vi har skapat en serie med påminnelser där vi genom vilda ätbara växter förkroppsligar hur vi är naturen och hur naturen rör sig genom oss. Vill du bli påmind?