Utforska med oss

Vi kan spåra vår släktforskning till universums ursprung. Istället för att försöka bemästra naturen kan vi bli medvetna om hur vi är en del av den. Men det handlar inte bara om var vi kommer ifrån utan också hur vi kan och vill gå framåt. Med det som utgångspunkt formas Växa med Vilts erbjudanden.

Kanske önskar du bli påmind, gå en interaktiv kurs eller boka en fytoterapeutisk konsultation?


”Första gången jag deltog i en kurs med Emma Viola reflekterade jag över min relation till mat på en nivå jag aldrig tidigare gjort. Andra gången landade jag djupare i min biologiska koppling till naturen. Emma Viola gör det lätt att ta till sig, tankeväckande, praktiskt och adderar ett djup. Hon påminner om naturen i sig, välkomnade och redo att hålla vad alla kommer med.” / Nils Johansson