Utforska med oss

Vi kan spåra vår släktforskning till universums ursprung. Istället för att försöka bemästra naturen kan vi bli medvetna om hur vi är en del av den. Med det som utgångspunkt formas Växa med Vilts erbjudanden. Välkommen att utforska med oss!

Påminnelser

Vi, vårt solsystem och lingonen. Samma byggstenar. Genom att påminna och förankra oss om hur vi är naturen kan vi skapa en djupare känsla av tillhörighet och tillit. Jag har skapat en mejl-serie med påminnelser tillsammans med vilda, ätbara och medicinska växter.

Läs mer

Interaktiva kurser

Växa med Vilts interaktiva kurser är en inbjudan att påminnas om vår sammankoppling med naturen. Under kursen förkroppsligar vi det med hjälp av vilda, ätbara och medicinska växter.

Läs mer

Växtmedicin – Fytoterapi

Växter producerar näring och medicinska egenskaper för att skydda sig själva, för sitt immunförsvar och för sin fortplantning. Vi kan medvetet använda växter för att stötta och stärka vår kropps naturliga läkande process.

Läs mer


”Emma Viola är ett fantastiskt exempel på vad som är möjligt när vi skiftar vår världsbild – vår kropp, sinne och själ förvandlas! Hon är en strålande själ med mycket kunskap och har varit en sådan inspiration för så många av oss. Jag rekommenderar verkligen att undersöka vad hon erbjuder. Tack för ditt viktiga arbete! ” / Kavitha Urvasie Selvaraj, Auroville, Indien