Fytoterapi – Växtmedicin

Är svartkämpar en av dina allierade växtvänner?

Växter producerar näring och medicinska egenskaper för att skydda sig själva, för sitt immunförsvar och för sin fortplantning. Vi kan medvetet använda växternas kraft för att stötta och stärka vår kropps naturliga läkande process.

Ta ett andetag. 

Där var det. 

Växter är konstant verksamma i våra kroppar.

Att läka med växter

Unga blad av kirskål innehåller ämnen som växten utsöndrar för att skydda sig från insekter och rovdjur. När vi tuggar kirskålens blad triggas ett plantenzym som gör att ämnet utsöndras. Vår kropp ökar då aktiviteten av en typ av vit blodkropp som kan döda infekterade celler, vilket kan hämma bland annat spridning av cancerceller.

I alla växter omkring oss finns det aktiva växtämnen, så kallade fytonutrienter. Det är ämnen som har en fysiologisk effekt på vår kropp, med undergrupper som alkaloider, glykosider, garvämnen och saponiner. Vilka ämnen som finns där och sammansättningen av dem beror bland annat på hur och var växten lever.

Kroppens naturliga läkande process

I växtriket finns läkemedlen där dagens västerländska läkemedel har sitt ursprung. Det vackra med medicinska växter är att de kan stötta och stärka kroppens naturliga läkande process, utan biverkningar och utan att trycka ner det som är.


”Emma Viola är ett fantastiskt exempel på vad som är möjligt när vi skiftar vår världsbild – vår kropp, sinne och själ förvandlas! Hon är en strålande själ med mycket kunskap och har varit en sådan inspiration för så många av oss. Jag rekommenderar verkligen att undersöka vad hon erbjuder. Tack för ditt viktiga arbete!” / Kavitha Urvasie Selvaraj, Auroville, Indien