en inbjudan

Detta är en inbjudan till att förkroppsliga känslan av något större, till att nå nya nivåer av förståelse och medvetenhet om hur vi är naturen och hur naturen flödar genom oss. 

Vi använder vilda, ätbara och medicinska växter som en påminnelse om att känna vår biologiska sammankoppling med naturen, var vi kommer ifrån och vad vi är en del av. För att se vad det har för effekt på oss.


”Kanske letar vi oftast efter meningen med livet, men det vi egentligen längtar efter är att känna oss levande.”