en inbjudan

Detta är en inbjudan till att förkroppsliga känslan av något större, till att nå nya nivåer av förståelse och medvetenhet om hur vi är naturen och hur naturen flödar genom oss. För att se vad det har för effekt på oss.

Vi använder vilda, ätbara och medicinska växter som en påminnelse om att känna vår biologiska sammankoppling med naturen, var vi kommer ifrån och vad vi är en del av.

Vill du se vad det kan ha för effekt i dig?


”The human mind has grown out of the forces of nature, as we destroy nature, we destroy the roots of our own mind. As we destroy nature, we will develop collective insanity because we are disconnecting ourselves from our own origin, the earth.
/ Carl Jung