Om oss

Hej där!

Mitt namn är Emma Viola, fröet och växtkraften bakom Växa med Vilt. Jag känner starkt för att återskapa kontakten med det vi kommer ifrån och är en del av – naturen. För att se vilken effekt det har på oss och på världen runtomkring oss.

Min upplevelse är att det finns tydliga kopplingar mellan 1) vårt mentala, fysiska och spirituella mående 2) våld, bristande empati och hur vi relaterar till andra människor och varelser 3) vart jorden är på väg miljömässigt. Att detta beror på det avstånd som vi har skapat mellan oss och till naturen, som vi är en sammankopplad del av.

Hur jag växer med vilt

Att plocka och äta vilda, ätbara och medicinska växter är ett sätt för mig att påminna och förkroppsliga vad jag är del av. Det är ett sätt att öka min närvaro och känna ett helt universum av sammankopplingar med livet.

När jag konfronteras med informationen om planetens förändringar, tankar kring döden och när jag befinner mig i utmanande situationer i livet riktar jag min uppmärksamhet till och vilar i tanken på vår biologiska sammankoppling med naturen. För mig handlar Växa med Vilt också om att förankra hur jag kan och vill gå framåt. 

Födelse

Växa med Vilt föddes fram under fem år i Auroville, en internationell experimentstad i ett skogsområde i södra Indien. Permakultur, naturlig odling, vilda, ätbara och medicinska växter och ayurveda tillsammans med Restorative Justice, Nonviolent Communication, yoga och Awareness Through the Body har lagt grunden till en djupare förståelse för oss som individer, som kollektiv och för vår relation till naturen.

Vision

Växa med Vilts önskan är att på ett praktiskt vis synliggöra och ta oss bortom illusion att vi är separata från allting runt omkring oss. Genom detta kan vi skapa en djupare känsla av tillhörighet och tillit. 

Jag drömmer om att inspirera till små och kontinuerliga skiften på gräsrotsnivå, för att öppna upp för stora effekter i vår närvaro och medvetenhet – både på ett individuellt och kollektivt plan.

med kärlek och uppskattning,

emma viola