Om / Vision

Hej där!

Mitt namn är Emma Viola, fröet och växtkraften bakom Växa med Vilt. Jag känner starkt för att återskapa kontakten med det vi kommer ifrån och är en del av – naturen. För att se vilken effekt det har på oss och på världen runtomkring oss.

Min upplevelse är att det finns tydliga kopplingar mellan det avstånd som vi har skapat mellan oss och till naturen och 1) vårt mentala, fysiska och spirituella mående 2) våld, bristande empati och hur vi relaterar till andra människor och varelser 3) vart jorden är på väg miljömässigt.

En praktisk vision med drömmar

Växa med Vilts önskan är att på ett praktiskt vis synliggöra och ta oss bortom illusion att vi är separata från allting runt omkring oss. Genom detta kan vi skapa en djupare känsla av tillhörighet och tillit. 

Jag drömmer om att inspirera till små och kontinuerliga skiften på gräsrotsnivå, för att öppna upp för stora effekter i vår närvaro och medvetenhet – både på ett individuellt och kollektivt plan.

Födelse

Växa med Vilt föddes fram mellan åren 2015 och 2020 i Auroville, en internationell experimentstad i södra Indien. På Solitude Farm i Auroville insåg jag att det finns mat och medicin överallt omkring oss, och att vi är helt beroende av det för vår överlevnad. Det förändrade hur jag relaterar till mig själv och till min omgivning.

Permakultur, ayurveda, hatha yoga, vildväxande ätbara och medicinska växter, nonviolent communication och restorative justice la grunden till en djupare förståelse för oss som individer, som kollektiv och för vår relation till naturen.

Hur jag växer med vilt

Att plocka och äta vilda, ätbara och medicinska växter är ett sätt för mig att påminna och förkroppsliga vad jag är del av. Det är ett sätt att öka min närvaro och känna ett helt universum av sammankopplingar med livet.

När jag befinner mig i utmanande situationer i livet eller tänker på planetens miljömässiga förändring riktar jag min uppmärksamhet till vår biologiska sammankoppling med naturen.

med kärlek och uppskattning,

emma viola