Om

Hej där!

Mitt namn är Emma Viola. Jag känner starkt för att återskapa kontakten med det vi kommer ifrån och är en del av – naturen. För att se vad det kan ha för effekt på mig. På dig. På oss som kollektiv, som samhälle. På världen.

Vi kan spåra vår släktforskning till universums ursprung. Istället för att försöka bemästra naturen kan vi bli medvetna om hur vi är en del av den. Med det som utgångspunkt formas Växa med Vilts erbjudanden.

Jag drömmer om att inspirera till små och kontinuerliga skiften på gräsrotsnivå, för att öppna upp för stora effekter i vår närvaro och medvetenhet – både på ett individuellt och kollektivt plan.

Föddes i en internationell experimentstad

Växa med Vilt föddes fram mellan åren 2015 och 2020 i Auroville, en internationell experimentstad i södra Indien. På Solitude Farm i Auroville insåg jag att det finns mat och medicin överallt omkring oss, och att vi är helt beroende av det för vår fysiska överlevnad. Det förändrade hur jag relaterar till mig själv och till min omgivning, till livet och till döden.

Permakultur, ayurveda, integral yoga, vildväxande ätbara och medicinska växter, nonviolent communication och restorative justice har lagt grunden till en djupare förståelse för oss som individer, som kollektiv och för vår relation till naturen.

Hur vår relation till naturen påverkar oss

Min upplevelse är att det finns tydliga kopplingar mellan det avstånd som vi har skapat mellan oss och till naturen och 1) vårt mentala, fysiska och spirituella mående 2) våld, bristande empati och hur vi relaterar till andra människor och varelser 3) vart jorden är på väg miljömässigt.

Att plocka och äta vilda växter är ett sätt för mig att påminna och förkroppsliga vad jag är del av. I en värld full av distraktioner hjälper det mig att förankra mig i mig själv, att hitta tillbaka till min magkänsla och intuition.

Är du nyfiken på att vara med? Prenumerera på Växa med Vilts påminnelser som kommer gratis på mejlen varannan vecka.

med kärlek och uppskattning,

emma viola


Ps. Växa med Vilt har knoppat av sig! Kolla in magfald – för en självläkande mage. Magfald skapar förutsättningarna för din mage att läka och bygga upp sig från grunden. Det är ett individuellt, holistiskt och långsiktigt alternativ till symptomdämpande medel och sporadiska punktinsatser.