Om oss

hej där!

Mitt namn är emma viola, fröet bakom Växa med Vilt.

Jag känner starkt för att återskapa kontakten med var vi kommer ifrån och är en del av. Att vara närvarande i vår biologiska sammanlänkning med naturen och se vad för effekt det har på mig och världen. 

Växa med Vilts önskan är att på ett praktiskt vis synliggöra och ta oss bortom illusion att vi är separata från allting runt omkring oss och skapa en djupare känsla av tillhörighet och tillit. 

Vi drömmer om att inspirera till små och kontinuerliga skiften på gräsrotsnivå för att öppna upp för stora effekter i vår individuella och kollektiva närvaro och medvetenhet. 

På Växa med Vilt ser vi kopplingar mellan…

1) vårt mentala, fysiska och spirituella mående

2) våld, bristande empati och hur vi relaterar till andra människor

3) vart planeten är på väg miljömässigt

…med avståndet som vi har skapat mellan oss och det vi är en intim del av – naturen.

Växa med Vilt föddes fram under fem år i Auroville, en internationell experimentstad i ett skogsområde i södra Indien. Permakultur, naturlig odling, vilda ätbara & medicinska växter och ayurveda tillsammans med restorative justice och non-violent communication har lagt grunden till en djupare förståelse om oss som individer, kollektiv och vår relation till naturen.

Att rikta min uppmärksamhet till vår biologiska enhet med naturen har gjort att jag kan vila i den tanken när jag konfronteras med information om planetens förändring, tankar kring döden och när jag står i utmanande förändringar och situationer i livet.

Vilda ätbara och medicinska växter är för mig en port, en direktkanal, till att känna ett helt universum av sammankopplingar med livet. Ett sätt att öka min närvaro och fördjupa relationen till något större.

Min önskan med vad jag passionerat jobbar vidare med är att nyfiket påminna vår kropp och själ om vad vi är en del av, samtidigt som vi förankrar hur vi kan och vill gå framåt.

med kärlek och stor uppskattning,

emma viola