Vi är hardwired till naturen.

Eftersom vi har vuxit fram ur naturen har vi ett biologiskt behov av att vara i nära kontakt med naturen. Men vi lever i en värld full av distraktioner, vilket gör att vi lätt glömmer vårt ursprung och tappar bort oss själva.

Genom vilda, ätbara och medicinska växter kan vi återskapa kontakten med var vi kommer ifrån och vad vi är en del av. Och hitta vårt djupare jag.

Detta är en inbjudan till att förkroppsliga känslan av hur vi är naturen och hur naturen flödar genom oss. För att se vad det har för effekt på oss. Vill du se vad det har för effekt i dig?


”The human mind has grown out of the forces of nature, as we destroy nature, we destroy the roots of our own mind. As we destroy nature, we will develop collective insanity because we are disconnecting ourselves from our own origin, the earth.
/ Carl Jung