Växa med Vilt

en inbjudan

Detta är en inbjudan till att förkroppsliga känslan av något större, för att nå nya nivåer av förståelse och medvetenhet om hur vi är naturen och hur naturen flödar genom oss. 

En inbjudan till att påminnas om vår biologiska sammankoppling med naturen.

Vi använder vilda ätbara och medicinska växter som en direktkanal till att känna vart vi kommer ifrån och vad vi är en del av.

För att se vad det har för effekt på oss och världen runtomkring.


”The human mind has grown out of the forces of nature, as we destroy nature, we destroy the roots of our own mind. As we destroy nature, we will develop collective insanity because we are disconnecting ourselves from our own origin, the earth.” / Carl Jung