Påminnelser

Vi, vårt solsystem och lingonen. Samma byggstenar.

Hur mycket vågar vi vila i tanken att molekylerna i universum är samma som i lingonen vi äter? Och att våra kroppar kontinuerligt byggs på nytt av ämnena som vi får i oss genom att äta lingonen. Ämnen som stannar i våra kroppar några dagar eller några år, för att sedan bytas ut.

Jag menar, verkligen stanna upp.

Kanske just nu.

Vi, vårt solsystem och lingonen. Samma byggstenar.

Hur skulle det påverka dig om du hade med dig det i nästa tugga?


Vildväxande påminnelser

Jag har skapat en serie påminnelser som skickas ut regelbundet via mejl varannan vecka. Påminnelserna innehåller konceptuell kunskap (praktisk information) och icke-konceptuell kunskap (djupare visdom) och följer naturens rytm tillsammans med en vild, ätbar eller medicinsk växt i varje påminnelse.

Du tackar ja genom att klicka på knappen ovan, där skriver du in din mejladress för att vara med på listan. Påminnelserna är gratis och du kan alltid välja att avsluta när du vill.


”Emma Viola ger mig en känsla av nyfikenhet och förundran över naturens gåvor.” / Gijs Van den Broeck


Innehåll

Konceptuell kunskap (praktisk information)
Den konceptuella kunskapen handlar om igenkänning, egenskaper och användning av vilda, ätbara och medicinska växter. Det innehåller även bland annat riktlinjer för att plocka vilda växter, vad som kan vara fint att tänka på i naturen och i sin egen kropp.

Vi behöver denna typ av konceptuell kunskap som sätter etiketter och kategoriserar in praktisk information. Samtidigt behöver man vara vaksam, för det är lätt att absorberas totalt av den. Och är det allt vi har, saknas en vital del i livet.

Icke-konceptuell kunskap (djupare visdom)
Den icke-konceptuella kunskapen handlar om vilda, ätbara och medicinska växter som en kanal att relatera till omvärlden och på djupet känna vad vi är del av. Vi kommer utveckla förmågan att periodvis släppa det konceptuella tänkandet och se om vi kan nå en känsla av att inte längre uppleva en tydlig separation.

Hur ska jag läsa påminnelserna?

Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga på dem. Utskicken fungerar som en påminnelse enbart genom att du ser dem i din inkorg. Detta har inget med viljekraft eller måsten att göra. Du kommer känna dragningen när du är redo att läsa, reflektera, göra övningar och plocka växter.

Du behöver inte oroa dig om du har missat någon. Det finns inget att “läsa ikapp”, utan varje påminnelse är separat och kan stå för sig själv.

Vem riktar sig påminnelserna till?

Vem som helst, från var som helst kan utforska och växa med vilt. Oavsett var du bor, hur gammal du är eller vad du pysslar med är du en del av naturen – och inbjudan till påminnelserna är till dig.


”Emma Viola öppnade min medvetenhet till det obestridliga faktum att vi människor verkligen är sammankopplade med allt liv på ett mycket konkret och fysiskt plan. Tack för att du ser, tack för att du delar vad du ser.” / Adam Bergstedt