alle mans rätt [allemansrätten]

Tacksam och samtidigt lite orimligt.

Rättigheten kallas ibland rätten till allmänhetens tillgång till vildmarken eller ”rätten att vandra”. Något som vi i Sverige kan vara tacksamma över om man jämför med de flesta andra länder. Samtidigt skaver det i mig. Känns det inte lite orimligt att vi inte skulle ha rätt att vara i naturen?

Att ta del av maten som växer fritt runt omkring oss – som vi behöver för att finnas till, vattnet som vi behöver för att överleva, luften som vi behöver för att andas.

Är det egentligen någon annan än jorden i sig som bör eller kan ha äganderätten?

Egentligen.

Våra egna värderingar som grund

Kanske räcker det att vi har med oss en övergripande känsla när vi plockar vilda ätbara och medicinska växter:

Att inte störa, inte förstöra, att ta hänsyn och vara varsam. Att plocka så att det inte är uppenbart att vi varit där, bara ta det vi behöver och lämna till andra människor och djur och så att växten kan fortsätta föröka sig. 

Om vi blir ivriga vårt plockande behöver vi kanske påminna oss själva om att blommor behövs för att bin och andra insekter ska överleva och för frön att utvecklas och sprida sig. En del växter förökar sig via frön, andra via sporer eller rötter.

Håll extra koll på

I Sverige har vi skyddade områden som nationalparker, naturreservat och fornminnesområden. Områdena kan ha egna och olika regler, kika efter skyltar eller kolla på Länsstyrelsens och kommunens hemsida där du är.

Håll gärna koll på naturvårdsverkets uppdateringar över fridlysta arter, till exempel gullvivan som har ätbara blommor och är fridlyst i många län men inte alla.

Allemansrätten säger att det är välkommet att plocka blommor, bär och svamp i naturen, med några undantag. Mer om det nedan.

Träd och buskar

Vi bör vara försiktiga så att vi inte skadar träd eller buskar, det kan leda till att trädet växer sämre eller ibland dör. Är du sugen på att plocka gran- eller tallskott så fråga markägaren om lov, att plocka skott skadar trädets utveckling.

Samma gäller för bark och näver från växande träd, det är inte okej att ta enligt allemansrätten. När vi skär av bark vill vi ta det vertikalt, tar man i remsor runt så riskerar man att döda trädet. Ta helst från nedblåsta grenar och fallna träd, även om inte det heller ingår i allemansrätten. Tänka gärna på att större torra grenar och stammar på marken ofta är boplats för många djur och svampar.  

Rötter

En generell riktlinje är att inte skada växter och att endast ta delar av växten som kan bildas igen, för att ta upp rötter behöver du kolla med markägaren.

Sav

Om du är sugen på att tappa björksav på våren så gör det på egen mark eller fråga markägaren. Saven hjälper björken att komma igång inför växtperioden och växer inte lika bra efter tappning. Att tappa sav kan skada trädet, så var försiktig med hur du gör.

Kåda

Vill du ta kåda från träd så bör du ta den kådan som “runnit över”, alltså inte direkt där den kommer ut ifrån. Kådan fungerar likt en sårskorpa, är bakteriedödande och skyddar trädet från yttre angrepp som svamp, bakterier och insekter.

Frön, nötter, kottar, ollon

Generellt sägs det att vi får plocka frön, nötter och kottar från marken, men om vi vill plocka från trädet så bör vi först prata med markägaren.

Det är brottsbalken som reglerar vad vi får plocka och inte, den innehåller sådant som var viktigt förr i tiden för markägarna och deras försörjning, till exempel var ekollonen reserverade för grisar.

Lavar

Lavar finns inte med i lagtexten och får antagligen plockas. Att kolla med markägaren oavsett kan ju kännas bra. Det finns ett prejudikat (tidigare utslag eller dom som fungerar som vägledning eller regel) som säger endast för eget bruk och förbjuder kommersiell plockning. Kanske är det för att lav växer långsamt. Vill du plocka så gör det gärna varsamt och helst inte rötterna.

Svamp

Tryffelsvamp växer under markytan och skulle du vara sugen på att ge dig ut på jakt och hittar så bör du kolla med markägaren då det inte ingår i allemansrätten. Chaga eller sprängticka som den heter på svenska tillhör heller inte allemansrätten.

Havet

Tång och alger är välkommet att plocka för eget bruk enligt allemansrätten. Tänk på att plocka varsamt och hållbart även här, som att använda sax eller kniv och inte rycka upp tången.

Hälften av jordens syre sägs produceras av tång och tången bidrar till ett mindre övergött hav då den tar upp näring ur havet i form av kväve och fosfor. Kanske vill vi tacka tången medan vi plockar.

Ljung

Ljung växer långsamt och kan bli upp till 50 år gammal, den är en av våra vanligaste arter och finns gott om i hela landet. Ljung är inte fridlyst (förutom Klockljung) men är man i ett skyddat område så gäller reglerna för det området. Plocka gärna varsamt och vara försiktig med rötterna. Är det blommorna du vill använda så kan du repa av och samla in enbart dem.

Plocka och sälja? Begränsningar i mängd?

Bär, svamp och växter får man generellt plocka och sälja men det kan finnas begränsningar i skyddade områden.


Vi har skapat en serie med påminnelser där vi genom vilda ätbara växter förkroppsligar hur vi är naturen och hur naturen rör sig genom oss. Vill du bli påmind?