Alle mans rätt [allemansrätten]

Tacksamt och samtidigt lite orimligt?

Allemansrätten kallas ibland rätten till allmänhetens tillgång till vildmarken eller ”rätten att vandra”. Det är något som vi i Sverige kan vara tacksamma över, om man jämför med de flesta andra länder. Samtidigt skaver det i mig.

Känns det inte lite orimligt att vi inte skulle ha rätt att vara i naturen? Att ta del av maten som växer fritt runt omkring oss – som vi behöver för att finnas till, vattnet som vi behöver för att överleva, luften som vi behöver för att andas.

Är det egentligen någon annan än jorden i sig som bör eller kan ha äganderätten?

Egentligen.

Våra egna värderingar som grund

Kanske räcker det att vi har med oss våra egna grundläggande värderingar när vi plockar vilda växter. Kanske något i stil med:

inte störa, inte förstöra, ta hänsyn och vara varsam.

Konkret kan det betyda att plocka så att det inte är uppenbart att vi varit där, att bara ta det vi behöver och lämna kvar till andra människor och djur och så att växten kan fortsätta föröka sig. 

Om vi blir för ivriga i vårt plockande behöver vi kanske påminna oss själva om att blommor behövs för att bin och andra insekter ska överleva och för frön att utvecklas och sprida sig. Det kan vara fint att tänka på att en del växter förökar sig via frön, andra via sporer eller rötter. Och att vissa växter lättare växer och sprider sig, medan andra har det lite tuffare i förökningen eller tar längre tid på sig att växa.

Hur landar det i dig? Vilka värderingar tar du med dig i naturen?

Håll koll på

I Sverige har vi skyddade områden som nationalparker, naturreservat och fornminnesområden. Områdena kan ha egna och olika regler, kika efter skyltar eller kolla på länsstyrelsens och kommunens webbplats där du är.

Naturvårdsverket uppdaterar om fridlysta arter, där kan vi till exempel läsa att den ätbara och medicinska gullvivan är fridlyst i många län men inte alla.

Allemansrätten säger att det är välkommet att plocka blommor, bär och svamp i naturen, med några undantag. Det är brottsbalken som reglerar vad vi får plocka och inte. Brottsbalken innehåller sådant som var viktigt förr i tiden för markägarna och deras försörjning, till exempel var ekollonen reserverade för grisar. Den skulle kanske må bra av att uppdateras lite.

Fortsätt läsa om du vill lära dig mer om undantagen och hur du kan förhålla dig till olika växtdelar.

Träd och buskar

Vi bör vara försiktiga så att vi inte skadar träd eller buskar, – det kan leda till att trädet växer sämre eller ibland dör.

Att plocka skott skadar trädets utveckling, så är du sugen på att plocka till exempel gran- eller tallskott bör du fråga markägaren om lov.

Samma gäller för bark och näver från växande träd, som inte heller är okej att ta enligt allemansrätten. Ta helst från nedblåsta grenar och fallna träd, även om inte det heller ingår i allemansrätten. Tänk gärna på att större, torra grenar och stammar på marken ofta är boplats för många djur och svampar. Om vi skär av bark från levande träd vill vi göra det vertikalt, för tar man i remsor runt stammen riskerar vi att döda trädet.

Rötter

En generell riktlinje är att inte skada växter och att endast ta delar av växten som kan återbildas. Rötter omfattas inte av allemansrätten, så för att ta rötter behöver du kolla med markägaren.

Sav

Om du är sugen på att tappa björksav på våren behöver du göra det på egen mark eller fråga markägaren. Saven hjälper björken att komma igång inför växtperioden och växer inte lika bra efter tappning. Att tappa sav kan skada trädet, så var försiktig med hur du gör.

Kåda

Vill du ta kåda från träd så bör du ta den kådan som “runnit över”, och alltså inte direkt där den kommer ut från stammen. Kådan fungerar likt en sårskorpa. Och vi vill inte pilla av sårskorpan. Den är bakteriedödande och skyddar trädet från yttre angrepp som svamp, bakterier och insekter.

Frön, nötter, kottar och ollon

Generellt säger allemansrätten att vi får plocka frön, nötter och kottar från marken, men om vi vill plocka från trädet så gäller det att prata med markägaren. Lagen kring att plocka från marken är lite otydlig, kanske känns det bäst i dig om du frågar markägaren först.

Lavar

Lavar finns inte med i lagtexten och får antagligen plockas. Men att kolla med markägaren oavsett kan ju kännas bra. Det finns ett prejudikat (tidigare utslag eller dom som fungerar som vägledning eller regel) som säger att man endast får plocka lavar för eget bruk och inte för kommersiell plockning. Kanske är det för att lav växer långsamt. Vill du plocka, så gör det gärna varsamt och spara rötterna.

Svamp

Skulle du vara sugen på att ge dig ut på jakt och ha turen att hitta tryffel, bör du kolla med markägaren om du får plocka. Chaga, eller sprängticka som den heter på svenska, tillhör heller inte allemansrätten.

Växter i havet

Tång och alger är välkommet att plocka för eget bruk, enligt allemansrätten. Tänk på att plocka varsamt och hållbart även här – använd sax eller kniv och ryck inte upp tången.

Hälften av allt syre på jorden sägs produceras av tång. Kanske vill vi tacka tången för det medan vi plockar.

Hur är det med att plocka och sälja?

Bär, svamp och växter får man generellt plocka och sälja men det kan finnas begränsningar i skyddade områden i hur mycket man får plocka.


Vi har skapat en serie med påminnelser där vi genom vilda ätbara växter förkroppsligar hur vi är naturen och hur naturen rör sig genom oss. Vill du bli påmind?