Alle mans rätt [allemansrätten]

Tacksamt och samtidigt lite orimligt?

Allemansrätten kallas även rätten till allmänhetens tillgång till vildmarken. Det är något som vi i Sverige kan vara tacksamma över, om man jämför med de flesta andra länder.

Samtidigt känns det lite orimligt i mig att vi inte har en självklar rätt att vara i och ta del av naturen. Att ta del av maten som växer fritt runt omkring oss. Mat som vi behöver för att fortsätta finnas till.

Är det egentligen någon annan än jorden i sig som bör eller kan ha äganderätten?

Våra egna värderingar

Kanske räcker det att vi har med oss några grundläggande värderingar när vi plockar vilda, ätbara och medicinska växter. Något i stil med vad allemansrätten också står för:

inte störa, inte förstöra, ta hänsyn och vara varsam.

Konkret kan det bland annat betyda att man plockar så att det inte är uppenbart att man varit där, att bara ta det man behöver och lämna kvar till andra människor och djur och så att växten kan föröka sig. 

Om vi blir väldigt ivriga i vårt plockande behöver vi kanske påminna oss om att växter med sina blommor behövs för att bin och andra insekter ska överleva och för frön att utvecklas och sprida sig. Och att vissa växter sprider sig snabbt, medan andra inte förökar sig lika enkelt eller tar längre tid på sig att växa.

Med några undantag säger allemansrätten att det är välkommet att plocka blommor, bär och svamp i naturen. Längre ned kan du läsa om en del av undantagen och hur du kan förhålla dig till olika växter och växtdelar.

Brottsbalken, skyddade områden och fridlysta arter

Det är brottsbalken som reglerar vad vi får och inte får plocka. Brottsbalken innehåller sådant som var viktigt förr i tiden för markägarna och deras försörjning. Ekollonen var till exempel reserverade för grisar. Kanske är det en lag som borde uppdateras?

I Sverige har vi skyddade områden som nationalparker, naturreservat och fornminnesområden. Områdena kan ha egna och olika regler. Kika efter skyltar eller kolla på länsstyrelsens och kommunens webbplats där du är.

Naturvårdsverket uppdaterar om fridlysta arter. Där kan vi till exempel läsa att den ätbara och medicinska gullvivan är fridlyst i många län men inte alla. Kolla in vad som gäller hos dig!

Undantag och olika växtdelar

Träd och buskar

Vi bör vara försiktiga så att vi inte skadar träd eller buskar – det kan leda till att trädet växer sämre eller ibland dör. Vill du plocka till exempel gran- eller tallskott är det markägarens lov som gäller. Att plocka skott skadar nämligen trädets utveckling.

Samma gäller för bark och näver – som inte heller är okej att ta enligt allemansrätten. När vi skär av bark från levande träd vill vi göra det vertikalt. Tar vi remsor runt stammen riskerar vi att döda trädet. Men ta helst bark från nedblåsta grenar och fallna träd, även om inte det heller ingår i allemansrätten. Tänk gärna på att större grenar på marken ofta är boplats för många djur och svampar.

Rötter

En generell riktlinje är att inte skada växter och att endast ta delar av växten som kan återbildas. För att ta rötter behöver du kolla med markägaren.

Sav

Om du är sugen på att tappa björksav behöver du göra det på egen mark eller fråga markägaren. Saven hjälper björken att komma igång inför växtperioden och den växer inte lika bra efter tappning. Att tappa sav kan skada trädet, så var försiktig med hur du gör.

Kåda

Kåda fungerar likt en sårskorpa. Vill du ta kåda från träd så bör du ta den kådan som “runnit över”, och alltså inte direkt där den kommer ut från stammen. Kåda är bakteriedödande och skyddar trädet från yttre angrepp som svamp, bakterier och insekter.

Frön, nötter, kottar och ollon

Generellt säger allemansrätten att vi får plocka frön, nötter och kottar från marken, men om vi vill plocka från trädet så gäller det att prata med markägaren. Lagen kring att plocka från marken är dock lite otydlig. Vill du vara säker, fråga markägaren!

Lavar

Lavar finns inte med i lagtexten och får antagligen plockas. Det finns ett prejudikat (tidigare utslag eller dom som fungerar som vägledning eller regel) som säger att man endast får plocka lavar för eget bruk och inte för kommersiell plockning. Lav växer långsamt, så plocka varsamt och spara rötterna.

Svamp

Har du turen att hitta tryffel bör du kolla med markägaren om du får plocka. Chaga, eller sprängticka som den heter på svenska, tillhör inte heller allemansrätten.

Växter i havet

Tång och alger är välkommet att plocka för eget bruk, enligt allemansrätten. Tänk på att plocka varsamt och hållbart även här – använd sax eller kniv och ryck inte upp tången. Hälften av allt syre på jorden sägs produceras av tång. Kanske vill du tacka tången medan du plockar.

Kan man plocka och sälja?

Bär, svamp och växter får man generellt plocka och sälja. Det kan dock finnas begränsningar i skyddade områden i hur mycket man får plocka.


Vi har skapat en serie med påminnelser där vi genom vilda ätbara växter förkroppsligar hur vi är naturen och hur naturen rör sig genom oss. Vill du bli påmind?