Kategorier
Växa med Vilt

Mat som inte kan skapa nytt liv, vad innebär det?

Något utanför oss blir oss.

Vi har vuxit fram ur naturen och vi utvecklas tillsammans med naturen. Är vår möjlighet att känna oss levande och skapa nytt liv beroende av mat som kan skapa nytt liv?

Vi är en del av universums resa som sägs ha skapats för 13,8 miljarder år sedan med Big Bang. Solen föddes, månen, jorden och organismer började skapa förutsättningar för oss att växa fram. 

Förvandlingen i vår ämnesomsättning

Det vi äter blir en del av oss och det är också en del av evolutionen. Något existerar utanför oss, vi äter det, och det blir en del av oss. Maten vi äter bygger vår kropp och påverkar vårt medvetande. Vi använder näringen och de medicinska föreningarna för vårt immunförsvar och välbefinnande. Vad vi äter sägs även påverka vilka beslut vi fattar.

Dom flesta av oss äter grödor från fröer som är kultiverade och modifierade (de kallas hybrider och benämns ofta som F1). Vårt industriella jordbruk domineras av kultiverade och modifierade grödor och det är ofta det som säljs till hemmaodlare. Att växa snabbare, se likadana ut i färg och storlek och smaka sötare är några av anledningarna till att kultivera fröer och grödor. Fröerna till dessa växter är ofta steriliserade eller kommer vara betydligt mindre kraftfulla i kommande generation. 

Ett färre antal fröer som odlas kallas öppet pollinerade och kulturarvsväxter. Genetiskt blir dessa mer olika varandra och växterna tillåts anpassa sig till lokala förhållanden och förändringar i klimatet. Pollinering sker naturligt av insekter, fåglar eller vind och växterna producerar fröer som kan ge liv åt nya plantor. 

Vilda ätbara växter bevakar konstant sin omgivning. De reagerar på klimatförändringar, hot från rovdjur och insekter genom att producera ämnen för att skydda sig själva. De använder även komplexa återkopplingsslingor och varierar i antalet och kombinationen av fytokemikalier som de producerar och lägger i enskilda fröer för att säkra kommande generation. Studier visar att vilda växter inte bara är mer näringsrika, utan även genetiskt starkare än kultiverade och modifierade växter. 

Föreställ dig skillnaden

Mat som inte kan skapa nytt liv vs. mat som kan skapa nytt liv.

Informationen vi får i oss är helt olika. Vad kan det göra med oss, vad är effekten av att äta mat som inte kan skapa liv?

Liv behöver liv för att överleva, för att frodas och utvecklas.

Kan det göra att vi inte känner oss lika levande? Kan det förändra vår förmåga att skapa nytt liv?

Att ta del av den skapande kraften

Jag tror att det är enklast att börja med vad vi redan vet och känner oss bekväma med. Samtidigt som vi regelbundet riktar uppmärksamhet till vad som händer i oss.

Kanske kan detta fungera som riktlinjer?

1. Vi vill ha mat som är i sitt naturliga tillstånd, som inte har bearbetats kemiskt eller tillverkats med konstgjorda substanser. Alltså – bort med så mycket processad mat som möjligt.

2. Det vi önskar är lokalt och ekologisk. Har du möjlighet att handla i butiker som redan gjort urvalet gör du det enklare för dig. Har du inte det, kolla var din mat kommer ifrån och hur den är producerad.

3. Introducera vilda, ätbara och medicinska växter. Börja med att lägga till eller ersätta några gröna blad i salladen eller grytan med maskrosblad, kirskål eller löktrav. Lägg någon ätbar blomma som viol eller tusensköna på toppen.

4. Rikta uppmärksamheten till kroppen genom att känna in din puls innan och under tiden du äter. Kika här om du är nyfiken och vill veta mer om det.


Vi har skapat en serie med påminnelser där vi genom vilda ätbara växter förkroppsligar hur vi är naturen och hur naturen rör sig genom oss. Vill du bli påmind?